Attacus Stomsystem gör mer än att producera element i betong och trä.

Vi kan även hjälpa till att optimera produktionstid onsite genom att ta ett större leveransansvar. Vi projekterar, konstruerar och beräknar varje del i bygget samtidigt som vi ser till att monteringen av elementen fortlöper säkert och friktionsfritt på byggarbetsplatsen.

På våra produktionsenheter för våra ingenjörer, konstruktörer och ritare över dina idéer till genomförbar verklighet. Resultaten syns ofta på långt håll som Södra Berget i Sundsvall, Kista Tower, Norra Tornen i Stockholm eller för all del kraftvärmeverket i Linköping.

Vår expertis och erfarenhet är mer än betong-, stål- och trästommar.

Med våra kombinationsstommar utnyttjar du materialen till deras absolut främsta fördelar – träets hållbarhetsprestanda, lätthet och skönhet med betongens formbarhet tillsammans med dess brandsäkra och ljuddämpande egenskaper. Det är så vi kan skapa byggnader för de närmaste århundradena. Kontakta oss för att utveckla ditt projekt.

Kontakta oss