Stommar och byggelement för ett modernt och hållbart byggande

Attacus Stomsystem har ett brett sortiment av prefabricerade byggelement för betong- och trästommar. Våra standardelement är grunden till alla de anpassade element som vi tillverkar för specifika uppdrag och stomlösningar. Vi har toppmoderna anläggningar, med produktionslinjer som möjliggör ett snabbare byggsystem och därmed också är mer kostnadseffektivt.

När vi utvecklar nya produkter och lösningar tänker vi alltid på kvalitet. Idag och för framtiden. Betong har många goda egenskaper, exempelvis när det gäller brand, ljud, fukt och livslängd. Samtidigt finns det goda skäl för att få in mer trä i stommen; miljö, kostnad, vikt och produktionstid. Om det behövs betong eller stål kan vi använda det, annars går det att välja trä.

Oavsett vilka material du behöver kan du nu göra hela affären med en enda leverantör. Vi har produkter för alla typer av hus, vi kan leverera delar eller hela paketet.