Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Nordvästra Kungsholmen förväntas bli Stockholms största tillväxtområde inom de kommande 10 åren. NCC bygger därför ett nytt kontorskomplex om c.a. 30 000m² kallat Västerport. Huskropparna ligger 8m från den tungt trafikerade Essingeleden vilket ställer stora krav på bl.a. ljudisolering samt explosionslaster.