• Södra berget_0028
  • SödraBerget_Spräng
Projektbeskrivning

Södra Berget är ett exempel på Attacus Stomsystems kombinationsstommar med både trä och betong. Vi inte bara har projekterat och producerat, vi har också varit involverade i det slutliga montaget.
Fördelen är att vi har kunnat optimera teknikerna med hisschakt, trapphus och bjälklag i betong medan övrig byggnad har uppförts i trä. Resultatet är en mer klimatoptimerad stomme som dessutom är väsentligt tystare mellan våningsplanen än en konventionell träbyggnad.

Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?