Projektinformation
Arkitekt GisteråSjöstrand
Byggare PEAB
Beställare Diös
Antal bostäder 85
Klart 2020
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Söderbo ligger utmed Bangårdsgatan på Söder i Östersund. De tre husen har sammanlagt 85 ettor och tvåor, i två av husen finns dessutom affärslokaler i bottenvåningen.

På uppdrag av Diös har PEAB byggt husen med byggelement från våra fabriker i Strömsund och Hammerdal. Fasader, bjälklag och balkonger producerades i Strömsund, innerväggarna kommer från Hammerdal. Fasaderna är spritsmålade men bottenvarvet i de två husen närmast Bangårdsgatan är matrisgjutet.

Ett exempel på att vi kan bidra till att optimera produktionsflödena genom tidig dialog är att balkongerna monterades på fasaderna innan montage på huskroppen för att spara tid på byggarbetsplatsen.