Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Betongelement: Tegelfasader, massiv vägg, pelare, balk, bjälklag

Montage pågår även hösten 2011.