Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Betongelement: Komplett betongstomme med svarta slipade terrazzo och vita spritsmålade
fasader. Massiva bjälklag med ingjutna avlopssgrodor, massiv vägg, trappor.