Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Norrenergi bygger om fyra hetvattenpannor som skall konverteras till träpulvereldning. Anläggningen kompletteras då med bränslebyggnad. Stora krav på fasaden ställs på grund av det centrala läget. Därför blir utförandet med slipade fasadelement, de svarta med fjällpanel.