Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Direkt i anslutning till Mittuniversitetet i centrala Östersund byggs 29 lgh i två femvåningshus. Komplett med garage samt innergård. Spritsputsmålad fasad med glaspartier vid trapphus, fribärande balkonger, massiva bjälklag samt innerväggar. Totalt 3 500ton.