Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Nybyggnad av fyra hus med lägenheter samt parkeringsgarage.
I direkt anslutning till botaniska trädgården i Uppsala. Betongelement: Komplett betongstomme, IV-väggar, fribärande balkonger, massiva bjälklag samt innerväggar.