Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Vid Sundbybergs järnvägsstation bygger Jernhusen nya kontor på c.a 11 000m². Banverket flyttar sitt regionkontor för Östra banregionen till de nya lokalerna.