Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Nybyggnad av sopförbränningsanläggning med avfallspanna, rökgasrening och turbin. Energiutvecklingen sker genom en högeffektiv förbränningsprocess med ca 95% verkningsgrad och en mycket modern rökgasrening. Fjärrvärmen räcker för att värma 25 000 villor per år.