Projektinformation
Kontaktperson

Är ni intresserade av att påbörja ett projekt, eller är ni på jakt efter en komplett leverantör?

Projektbeskrivning

Betongelement: 12 100m² spritsputsmålad fasad 1 310m² balkong. 11 500m² bjälklag.
3 punkthus, totalt 92 lägenheter. 2st 9 våningar samt 1st 8 våningar förbundna med ett terrassbjälklag. Huskropparna bärs upp av en platsgjuten källare som bland annat rymmer garage med lägenhetsförråd.