Produktprogram

Ett brett standardsortiment av…

Betong + Trä

Attacus Stomsystem har ett brett sortiment av prefabricerade byggelement för betong- och trästommar. Dessa standardelement är grunden till alla anpassade element som tillverkas mot specifika objekt och projekt. För mer information om att anpassa element eller hitta en bra stomlösning, kontakta gärna vår säljavdelning.

Om du har frågor om våra produkter och tjänster kan du alltid komma i kontakt med oss via telefon eller e-post.

Våra

Produkter

Betongstommar

Vi levererar kompletta betongstommar för bostäder, industri, sjukhus, p-hus, kontor, skolor med mera.

Kombinationsstommar

Stommar konstruerade av både betong och träelement

Trästommar

Kompletta stommar till fristående villor, rad och/eller kedjehus.

Sandwichvägg/fasader

Ett av marknadens bredaste utbud avseende sandwichväggar. Allt från grå slät betongytterskiva till infärgad, matrisgjuten och slipad yta.

Kreativa ytor

Träutfackningsvägg

Träelement med hög prefabriceringsgrad, kan levereras som klassisk utfackningsvägg utan isolering eller färdig- målade med färdig el.

Isolerad vägg/Bakmursvägg

Halvsandwichvägg med förmonterade fönster och infästningssystem för olika typer av fasadbeklädnader.

Massiv vägg

Vi tillverkar massiva innerväggar för tunga och höga stommar.

Bjälklag RD/F

Vårt sortiment av bjälklagselement av betong bygger på principen att montera utan stämp. Förspända eller “slaka” element kan levereras i våra standardutföranden med tjocklekarna 100, 120, 220 och 230 mm eller enligt specifika behov.

Bjälklag trä

Vi tillverkar bjälklagselement i trä för småhus, flerfamiljshus med flera.

Betongbjälklag för trästomme

Mellanbjälklag av betong för bättre brand och ljudegenskaper, långa spännvidder och snabb montering.

TT-kassetter

Bjälklag för industri, p-hus, gårdsbjälklag, takkassetter finns i standardutföranden som kan anpassas till de krav som ställs i respektive projekt.

Takkassetter

Takkasetter i trä för snabbt montage och värdesäkrande av byggnader.

Balkonger

Inspända balkonger eller upplagda balkonger. Nästan inget är omöjligt när det gäller våra idéer för produktion av balkongelement

Bullerplank

Reflekterande eller absorberande.

Pelare

Runda pelare, rektangulära pelare, pelare med l-tvärsnitt… Vi kan leverera alla typer av pelare, och om det behövs har vi pelarholkar i standardutföranden.

Balkar

I-balk, SIB-balk, rektangulära balkar och flänsbalk (soffbalk). I vår produktionsavdelning för balkar har vi en stor flexibilitet och kan tillverka förspända produkter upp till 48 meter långa.

Holkar

Runda pelare, rektangulära pelare, pelare med I-tvärsnitt… Vi kan leverera alla typer av pelare, och om det behövs har vi pelarholkar i standardutföranden.

Produkter för

Bostäder

I början av 1970-talet utvecklade Attacus Stomsystem ett system för uppförande av flerbostadshus med betongelement. Hittills har mer än 2.500 lägenheter byggts efter denna modell.

 

Under andra hälften av 1980-talet vidareutvecklades systemet. De uppförda husen har fungerat mycket väl och uppskattas särskilt för den korta byggtiden, de låga underhållskostnaderna,
värmeekonomin och ljudtätheten.

 

Mycket har hänt sedan 70- och 80-talet. Nu är vi på Attacus Stomsystem ett av Sveriges ledande företag på att kosntruera, tillverka och resa höga prefabricerade hus. Attacus Stomsystem har bland annat deltagit i produktionen av Sveriges högsta prefabricerade bostadshus, Kista Torn, som även är Stockholms högsta bostadshus.

Vill du veta vad vi gjort tidigare… ta en titt på våra referensobjekt!