Ytterväggar i betong

Våra betongytterväggar går att få i många utföranden, allt från färdiga ytor till stommar där fasad sätts på plats. Se gärna våra exempel på ytor och gestaltning. Det förekommer olika typer och tjocklekar av isolering på marknaden. Här hjälper vi dig gärna med rekommendationer för att klara gällande krav och ekonomiska aspekter. Alla våra betongytterväggar har betong mot insida. Insidan kan vara gjuten mot formbord eller ABS-slipad. Våra ytterväggar av betong håller minst klass B, tabell 19 och 31, enligt Svensk Betong ”Toleranser för betongelement, April 2015”.

Ytterväggar i trä

Även våra träytterväggar finns i många gestaltningsalternativ. Färdigmålade fasader eller trästommar som kompletteras med fasad på plats. Väggens totala tjocklek kan ha stor betydelse, så även här är valet av isolering viktigt. Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Insidan på en träyttervägg har oftast beklädnad av gipsskivor, färdiga för spackling och målning. Gipsskivor på våra träytterväggar är monterade enligt YBG:s rekommendationer. YBG står för ”Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor” och är en förening bestående av aktörer inom branschområdet.