Träutfackningsväggar

Utfackningsväggar i trä har den stora fördelen av att de har mycket goda miljöprestanda i produktionsprocessen samtidigt som de har mycket god termisk isoleringsförmåga samtidigt som de är lätta. I och med att de tillverkas inomhus i kontrollerade miljöer bidrar de också till en smidigare byggprocess på arbetsplatsen.

Stålutfackningsväggar

Utfackningsväggar med stålreglar är – precis som utfackningsväggar i trä – termiskt effektiva med god isolerförmåga. De har dessutom bättre motstånd mot fukt vid montagtillfället än träutfackningsväggar. Den lätta konstruktionen bär inga vertikala laster utan tar endast vindlaster och sin egen vikt och är mycket väl lämpad för prefabricering i fabrik.

Betongutfackningsväggar

Utfackningsväggar i betong har många fördelar. De ger bra ljudisolering, har god termisk förmåga att lagra värme och klarar fukt och mögel bättre än andra material. Vi har länge arbetat med att i fabrikerna förfina våra betongutfackningsväggar så att de tillhör marknadens absolut främsta. Kontakta oss gärna om stommar, byggelement och utfackningsväggar – vi har lösningar för att optimera din byggkalkyl. Maila till par.lundin@attacusstomsystem.se