Våra tak i betong

Vi tillverkar tak i betong. Ett terrassbjälklag blir ett sorts tak, ofta över parkeringsgarage och liknande ytor, där överytan är utemiljö. Terrassbjälklag görs av massiva DF-plattor, förspända eller slakarmerade, där undersidan blir plan. TT-element är också vanliga, förspända eller slakarmerade, med gott om plats för installationer undertill.

Alla våra tak av betong håller minst klass B, tabell 7, 13 och 31, enligt Svensk Betong ”Toleranser för betongelement, April 2015”.

Våra tak i trä

Våra trätak finns i många utföranden: Isolerade eller oisolerade, som plana takelement för lutande innertak eller på fackverkskonstruktion för plana innertak. Långa spännvidder, dimensionerade konstruktioner för minimal nedböjning ger gott om plats för rikligt med isolering. En bra lösning som betalar sig fort med minskade energiförluster. Våra trätak levereras med underlagspapp där det i många fall räcker med skarvremsor för att vädersäkra konstruktionen. Insidan levereras med glespanel där installationer utförs före montage av innertaket. Alla våra trätak är ventilerande.