Pelare i betong

Balkar och annat som flyttar laster till pelaren behöver viss upplagsyta och då förses pelaren med konsoler eller förstärkt pelartopp. Hur stor pelaren ska vara och var den kan placeras är bra att reda ut tidigt i ett projekt – kontakta oss, vi hjälper gärna till.
Vi har betongpelare för alla behov. Vi har erfarenhet av alla typer av höga byggnader, industrier och lokaler. Vissa typer av ytbehandlingar går också att prefabricera.

Alla våra pelare av betong håller minst klass B, tabell 1 och 31, enligt Svensk Betong ”Toleranser för betongelement, April 2015”.

Pelare i trä

Träpelare förekommer ofta inbyggda i väggar, men även väl synliga. Det vanligaste är ett rektangulärt tvärsnitt, med samma branschstandard som för regelvirke och limträ. Då pelare förekommer utomhus måste de underhållas enligt drift- och skötselanvisning.