Stabila innerväggar i betong

Våra innerväggar av betong används oftast för sina konstruktiva egenskaper. Betongen klarar stora laster och utgör en viktig del för snabb montering. Det är lätt att klara brand- och ljudkrav samt att stabilisera en byggnad. En sida på betonginnerväggen är gjuten mot formbord. Den sidan är slät och kräver lite arbete för att få färdigt ytskikt. Den andra sidan ABS-slipas före leverans. Där krävs oftast avjämningsspackling innan ytskiktet är färdigt. Alla våra innerväggar av betong håller minst klass B, tabell 19 och 31, enligt Svensk Betong ”Toleranser för betongelement, April 2015”.

Färdiga innerväggar i trä

Våra innerväggar av trä kan också ha konstruktiva egenskaper eller enbart utgöra rumsbildning. Att montera färdiga väggar spar både tid och minskar hantering av material och sopor på arbetsplatsen. En sida på träinnerväggen är färdig med skivor för ytbehandling. Den andra sidan kompletteras på plats med installationer av till exempel el, VVS och ventilation. I samband med montage kan vi leverera rätt typ av skivor i rätt antal. Gipsskivor på våra träinnerväggar är monterade enligt YBG:s rekommendationer. YBG står för ”Yrkesmässig Behandling av Gipsskivor” och är en förening bestående av aktörer inom branschområdet.