Massiva betongbjälklag

Våra betongbjälklag är massiva eller av TT-typ. Oftast krävs inga konstruktiva pågjutningar och få eller inga stämp, vilket ger korta monteringstider. Beroende på laster och spännvidder är de slakarmerade eller förspända. Avjämningsspackling krävs, men kan göras i ett senare skede.

Installationer kan göras som ingjutna detaljer eller förberedda ursparingar för eftermontage.

Ett betongbjälklag håller minst klass B, tabell 7 respektive13 och 31, enligt Svensk Betong ”Toleranser för betongelement, April 2015”.

Färdiga träbjälklag

Våra träbjälklag är oftast färdiga för golvbeläggning. Undersidan är öppen för att möjliggöra installationsarbeten där mycket kommer förberett i elementen. Beroende på ljud- och brandkrav monteras antal lager och typ av skivor på plats. I samband med montering kan vi även leverera rätt mängd skivor. Bjälklag som utgör del av våtrum utförs enligt gällande branschregler ”Byggtekniska förutsättningar” utgiven av Säker Vatten, utgåva 2016-06-01. Bjälklag kan även förekomma som terrassbjälklag, altanbjälklag, trossbottenbjälklag etc. Hör gärna av dig med funderingar så hjälper vi till.

TT-kassetter

Bjälklag utformade som TT-kassetter är utformade för P-hus, industri och gårdsbjälklag. TT-kassetterna finns i ett antal standardutföranden men kan förstås anpassas till de krav som ställs i de olika projekten.

Betongbjälklag för trähus

Våra betongbjälklag för trähus ger många fördelar – de möjliggör långa spännvidder, snabb montering och har bland annat bättre brand och ljudegenskaper, sådan som annars kan vara en utmaning i trähus. Precis som övriga bjälklagsprodukter kan betongbjälklaget för trähus anpassas efter specifika krav och önskemål i ditt projekt.