Balkonger i betong

Balkonger som är gjorda i betong går ofta att spänna in i byggnadens betongbjälklag. De har hålkärl mot fasad och droppnäsa längs ytterkant. Hylsor finns ingjutna för att fästa räcken/fronter i, men även för skyddsräcken under byggtiden.

Alla våra balkonger av betong håller minst klass B, tabell 25 och 31, enligt Svensk Betong ”Toleranser för betongelement, April 2015”.

Balkonger i trä

Våra balkonger i trä behöver oftast dragstag eller liknande om inte pelare ska användas. Som alla utvändiga träkonstruktioner ska balkongen underhållas löpande. I drift- och skötselanvisningar anges även om balkongen måste skottas från snö på vintern.