Betongbalkar

Våra betongbalkar finns i många olika utföranden. Med vår erfarenhet av höga byggnader, industrier och lokaler vet vi allt som behövs om balkar och hur de bäst används. Det är även möjligt att prefabricera vissa typer av ytbehandlingar.

Alla våra balkar av betong håller minst klass B, tabell 4 och 31, enligt Svensk Betong ”Toleranser för betongelement, April 2015”.

Träbalkar

Vi tillverkar träbalkar som är inbyggda i väggar och som används synliga. Det vanligaste är ett rektangulärt tvärsnitt, lika branschstandard för regelvirke och limträ. Vi kan även hantera stål om det behövs. Balkar som är utomhus måste underhållas enligt drift- och skötselanvisning.