Attacus Stomsystem och Peab utmanar byggtraditioner i Östersund

Bostadsområdet Skidskytten är ett exempel på Attacus Stomsystems satsning på kombinationsstommar med både trä och betong. Skid­skytten är det andra kombinationsprojektet i ordningen och fler är avtalade.

När Peab bygger bostadsområdet Skidskytten ansvarar Attacus Stomsystem för all samordning mellan de olika stommaterialen. Det gäller i såväl projektering och produktion som i leverans och montage. Skidskytten är det tredje projektet som genomförs tillsammans med Peab på tre år, de tidigare projekten i Östersund är hyresrätterna i Tallbo åt Östersundshem samt Söderbo åt Diös. Projekten tillsammans med Peab har genomsyrats av en effektiv bygg­process, nu ska den för första gången tillämpas på ett kombinationsprojekt där både betong och trä används i stommen.

– Attacus Stomsystem är den första leverantören på marknaden som erbjuder denna typ av affär där vi har kontroll över projektering, tillverkning och montage. Det innebär att vi ger en säkrare och mer kostnadseffektiv byggprocess med mindre spill, säger projekt­ledaren Sofia Steging, projektledare på Attacus Stomsystem.


Produktionen av betong- och träelement kommer att ske i Strömsund och Hammerdal på tre av Attacus Stomsystems fyra anläggningar. Projekterings- och konstruktionsarbetet är påbörjat och produktionen startar i december 2020. Montage på plats i Östersund startar i februari och stommarna ska vara klara under april månad.