Nu är montaget klart för de båda husen, med totalt 54 lägenheter, i brf Skidskytten.
– Det känns väldigt bra att vi har lyckats hålla vår tidsplan och levererat alla byggelement i rätt tid för montage, säger projektledare Sofia Steging.
Attacus Stomsystem har producerat, levererat och monterat betongstommar och isolerad utackningsvägg i trä till BRF Skidskytten. För Sofia, som är den sammanhållande länken i projektet, har det varit en stor utmaning att leverera en komplett helhetslösning, utifrån uppdragsgivarens önskemål.
– Som alltid när man tar steget in i något nytt så är vägen inte kristallklar, men vi har haft ett gott samarbete med underentreprenörer och beställare, framhåller hon. Arbetet flutit på bra och vi har hållit vår montagetidsplan.
Styrkan med prefabricerade betong- och träelement är att många av de kritiska arbetsmomenten sker redan i fabrik. Det ger en bra överblick på hur lång tid varje moment i montaget tar och skapar effektivitet ute på arbetsplatsen.
Arbetet med brf Skidskytten har skett mitt i vintern, i sig en stor utmaning. Det var också en tight tidsplan för fabrikerna i Hammerdal och Strömsund att producera och leverera totalt 5 200 kvadratmeter prefabricerade betong- och träelement. Husen i Skidskytten har fyra respektive fem våningsplan.
– Att hinna producera och leverera byggelement till en våning i taget per vecka så att montagearbetet flöt på är en utmaning. Men alla lyckades och gjorde ett riktigt bra jobb, framhåller Sofia.
– Att bygga på vintern innebär ofta problem på grund av snö och kyla, men här har det fungerat väldigt bra. Ett kvitto på är att uppdraget generar nya projekt hos beställaren.
Hög säkerhetsnivå
I alla projekt har säkerheten alltid högst prioritet, och vid montage av stora och tunga betongelement är en hög säkerhetsnivå synnerligen viktigt.
– Säkerhet är ett ledord för oss vid montage för att garantera alla medarbetare en säker arbetsmiljö. Vissa förberedelser kan vi göra redan i våra fabriker, det kan vara att gjuta in hylsor i betongblocken för att på ett smidigt sätt montera fallskydd. Det kan också vara genomtrampsskydd, att täcka hål med plywoodskivor med mera. Säkerheten är ett ständigt pågående arbete, säger Sofia.
– I projektet Skidskytten har beställaren haft som önskemål att vi skulle leverera balkongplattor en våning i förväg så att balkongräcken kunde monteras i marknivå innan balkongerna lyftes på plats. På så vis undviker man ett arbetsmoment på hög höjd.
Förfinar kombinationskonceptet ytterligare
I Skidskytten fortsätter nu arbetet för andra entreprenörer innan det är klart för inflyttning hösten 2022. För Attacus Stomsystem återstår vissa efterarbeten och finjusteringar. Som projektledare finns det också fortfarande jobb att göra, samtidigt känner Sofia en lättnad över att arbetet på plats nu är klart.
– Det är jätteskönt att stommen är på plats. I och med att vår leverans av kombistommar är relativt nytt så gäller det nu att utvärdera, utveckla och förfina konceptet. Se på vad vi kan förbättra och hur vi kan bli effektivare. Efterfrågan på kombiprojekt visar att marknaden har svarat på vårt koncept där vi kombinerar trä och betong i byggkonstruktioner, avslutar Sofia.