Montagearbetet av Skidskyttens första hus har startat bra och det fungerar väl med alla inblandade parter, säger montageledare Pontus Adolfsson från företaget Montera i Storfors AB.

I och med att montagearbetet av prefabricerade trä- och betongstommar har startat börjar det första huset av två ta form,. Den första leveransen från Attacus Stomsystem kom planenligt till byggarbetsplatsen i början av februari och blev startskottet för montage.
– Under den första veckan blev vi klara med källarplanet, för att sedan fortsätta med plan 1. Vi monterar betongväggar, utfackningsväggar i trä på långsidorna av huset, bjälklag, balkonger och trapphus, berättar Pontus Adolfsson, montageledare vid Montera.
– Vi utför också bjälklagsgjutning under väggarna, armering av bjälklag, samt monterar våning för våning de stålpelare som ska stötta balkongerna när vi monterar dem.
Tryggt och säkert montage
Värmländska Montera i Storfors AB grundades 2011 av bröderna Daniel och Morgan Sköld och har kompetens för att klara även mycket komplexa projekt.
– Vi monterar kompletta byggnadsstommar i betong, stål samt utfackningsvägg och tar gärna ett helhetsansvar med samordning av underentreprenörer och arbetsmiljö, säger Pontus.
En våning per vecka
I projektet i Östersund är Pontus montageledare, en roll som han haft sedan början av 2020.
– Det är mycket planering, logistik och samordning av alla leveranser, samtidigt måste man vara lösningsorienterad. Jag tycker det är kul att både ha ansvar för planering och vara ute på projekten, säger Pontus.
I montagelaget för Skidskytten ingår sju personer, inklusive kranförare. Om allting flyter på enligt plan räknar Pontus med att de ska montera ett våningsplan per vecka.
– Det handlar om totalt fem veckors montagetid för det första huset. Som alltid gäller det att alla leveranser kommer i tid så att arbetet flyter på. Planering och kommunikation är A och O, här handlar det om att avropa material från flera fabriker och leverantörer
Ställer ett kombiprojekt med prefabricerade trä- och betongstommar särskilda krav på montagearbetet?
– Det är en trygghet att ha mycket kunniga och erfarna medarbetare i montagelaget. Vi måste kunna växla om ganska fort från montering av betongelement till att montera träelement. I ett projekt som detta är även inplastning av trävägg och drevning väldigt viktigt, avslutar Pontus.