– Beställare vill i regel få ut så många kvadratmeter yta som möjligt i nya fastigheter. Det kan vi erbjuda genom våra totallösningar, säger Mathias Andersson, chefskonstruktör på Attacus Stomsystem.
Projekteringen pågår nu för Skidskytten i Östersund där Attacus Stomsystem skräddarsyr en totallösning. Byggnader med trä- och betongstommar ställer särskilda krav på konstruktörer.
– Det kräver ett helhetstänk och en bredare kompetens inom både trä och betong. På vår konstruktionsavdelning är vi ett komplett team och har även specialister, säger Mathias.
Att Skidskytten får Svanenmärkta lägenheter ställer också krav på konstruktionen.
– Vi använder uteslutande produkter som är listade inom Svanen. Det är exempelvis rätt betongkvalitet och att optimera konstruktionen till vad den behöver klara av, utan att överdimensionera eller förenkla på något sätt, säger Mathias.

Byggnadens konstruktion

För beställare underlättar det att Attacus Stomsystem kan åta sig ansvaret för hela byggprocessen, från projektering och tillverkning till montage.
– Vid projektering preciserar vi först beställarens krav och kartlägger noga alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen. Vi fastställer sedan byggnadens konstruktion, utförande, installationer och tar fram kompletta bygghandlingar med ritningsunderlag.
I CAD-program tar avdelningens ingenjörer fram tillverkningsritningar och 3D-modeller. Det är oftast ett nära samarbete med beställare.
– Vi använder även Impact Precast, en databas som gör all information i våra byggprojekt tillgänglig. Det är en god hjälp för både oss och beställaren att kunna följa byggprocessen. Att varje byggelement är ID-märkt ger också tydlig spårbarhet i ett projekt, berättar Mathias.
Vad ser du som er främsta styrka?
– Vi är skickliga problemlösare och närheten till våra produktionsanläggningar är mycket betydelsefull. Att vi har allting under samma paraply förenklar samordningen i projekt och skapar goda förutsättningar att leverera kostnadseffektiva lösningar. Vi levererar de högsta prefabricerade husen i Sverige och har breddat vår bas genom både special- och standardlösningar.

Söker nya konstruktörer

Konstruktionsavdelningen växer och söker nya medarbetare.
– Framför allt söker vi erfarna träkonstruktörer, men har även ett stort behov av att anställa betongskonstruktörer.
Mathias har själv arbetat med konstruktion sedan 2005 och gillar att anta nya utmaningar.
– Att hitta lösningar som inte finns är en del av den dagliga tjusningen, och det vi skapar blir ju monument för framtiden. Jag tycker det är ett mycket omväxlande arbete, som ställer krav på kreativitet och problemlösning. Som ny medarbetare hos oss finns goda möjligheter att utvecklas genom att vi har produktion och montage inom samma företag. Samarbetet med produktion gör att man snabbt får feedback på det man ritar. Jag vill också framhålla att vi är en arbetsplats med en trevlig stämning, avslutar Mathias.