Projektet Brf Skidskytten flyter på enligt tidsplan.
– I takt med att det första huset har byggts har vi gjort några småjusteringar för att det ska flyta ännu bättre, säger projektledare Sofia Steging.
Attacus Stomsystems fabriker i Hammerdal producerar och levererar totalt 5 200 kvadratmeter prefabricerade betong- och träelement till Skidskytten. En betydande andel är isolerad utfackningsvägg i trä. Det är väggar till långsidorna på husen och rör sig om cirka 2 000 kvadratmeter.
Påskyndar byggprocessen
Utfackningsvägg i trä har flera fördelar. Inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.
– Genom att utfackningsväggen är isolerad från början och att bjälklagskanten täcks med isolering ger det direkt ett klimatskal. Fördelen är att vi tidigt kan slå på värme och det ger bland annat arbetsmiljömässiga fördelar. Det påskyndar också byggprocessen.
– Installatörer kan påbörja sitt arbete strax efter oss, eftersom utfackningsväggen är klar och de kan dra ledningar och rör i ett torrt och färdigt utrymme, säger Sofia.
Kontinuerligt fuktmätning
En viktig aspekt är att skydda träkonstruktioner från fukt.
– Det gäller att känna till både styrkan och svagheter i de byggmaterial som vi använder. Vår styrka är att leverera material av hög kvalitet och fuktskydda träväggar på rätt sätt, säger försäljnings- och marknadschef Pär Lundin.
– På Skidskytten väljer vi att använda sensorer i utfackningsväggar för att kontinuerligt mäta fukthalt. Det ger snabb rapportering om tillstånd och gör det möjligt att vidta åtgärder om det skulle krävas. Den slutliga rapporten visar hur vår produkt har mått under byggprocessen och vi säkerställer en trygg leverans, fortsätter Pär.
Driver utveckling för prefab
Attacus Stomsystem har lång erfarenhet av att bygga stomsystem med hög prefabgrad och kunna kombinera lösningar i betong och trä.
– Vi är vana vid att  montera tunga betongelement just-in-time och arbetar med effektiva, optimerade träleveranser. När vi samverkar och drar lärdom från både betong- och trähusproduktionen ger det oss goda möjligheter att fortsätta utvecklas och kunna erbjuda kunderna ännu bättre lösningar, säger Sofia.
– Vi ser att Skidskytten ger nya möjligheter till utveckling, vi hoppas och tror att kombiprojekt är ett sätt att driva utvecklingen för prefabbyggande, avslutar Sofia.