Intresset för kombinationen trä och betong i byggkonstruktioner ökar, vilket ger Attacus Stomsystem en stor konkurrensfördel. Företaget har fyra produktionsanläggningar och erbjuder kompletta stomlösningar i trä och betong.
Till Skidskytten i Östersund kommer fabrikerna i Hammerdal, sju mil norr om Östersund, att producera och leverera totalt 5 200 kvadratmeter prefabricerade betong- och träelement.
– Vi gjorde en provgjutning under vecka 3, utvärderade resultatet och planerar full produktion i fabriken under 3–4 veckor för våra betongväggar, säger Lars Wikström, platschef på Attacus Betongfabrik i Hammerdal.
Skidskytten kommer att ha husgavlar med så kallad tung yttervägg i betong.
– Det handlar om drygt 600 kvadratmeter isolerade ytterväggar i betong. Dessutom ska vi leverera 2 600 kvadratmeter innerväggar, fortsätter Lars. Våra stabila innerväggar har goda egenskaper, de klarar stora laster och monteras snabbt.
Produktionen av väggelementen i trä startade i vecka 5.
– Vi ska leverera cirka 2 000 kvadratmeter isolerad utfackningsvägg i trä till långsidorna på husen, berättar David Roos, platschef för fabriken i Hammerdal som producerar trähuskonstruktioner. Det är en tight produktion. Montaget startar i slutet av vecka 6 i det första huset. Parallellt fortsätter produktionen av de väggar som ska monteras från vecka 10.
Styrkan är stor flexibilitet
Anläggningarna i Hammerdal har byggt upp unik kompetens och erfarenhet under lång tid. Trähusfabriken har cirka 65 anställda, varav omkring 50 är industriarbetare.
– Vår styrka är stor flexibilitet och att kunna tillverka alla typer av hus. Det är arkitektritade villor, radhus och flerbostadshus i varierande storlekar, säger David Roos.
Ett annorlunda arbetssätt
Sedan 2020 leder Lars Wikström arbetet i betongfabriken som har drygt 30 anställda.
– I vår nya fabrik har vi tagit efter en del av hur trähusproduktionen arbetar, vilket leder till en kostnadseffektiv produktion. Det är ett annorlunda arbetssätt, jämfört med hur betongbranschen arbetar i stort, säger Lars Wikström.