Norra Tornen får International Highrise Award 2020

[201103]

Det är Deutches Architekturmuseum i samarbete med staden Frankfurt am Main delar ut International Highrise Award varannat år. I år föll valet på Norra Tornen, ritade av OMA från Rotterdam på uppdrag av Oscar Properties. Attacus Stomsystem har levererat stommar och fasader till båda tornen som blivit landmärken i Stockholm.

De 110 respektive 125 meter höga Norra Tornen har valts ut bland 35 nominerade projekt runt om i världen. Motiveringen lyder fritt översatt: ”Norra Tornen är en uppfriskande ingång till staden som påminner om brutalismens strukturmodeller från 60-talet som Habitat från Expo67 i Montreal, skickligt omforma dem och berika staden med nya dominerande byggnader med bostäder åt alla.”
– När Norra Tornen får International Highrise Award 2020 blir vi förstås mycket stolta och nöjda över att vi har fått vara delaktiga i ett internationellt uppmärksammat projekt. Det har dessutom fungerat väldigt bra från vårt håll. Norra Tornen visar att vi har kapacitet att leverera till stora projekt och aktivt bidra till att föra processen framåt, säger Pär Lundin, marknads- och försäljningschef på Attacus Stomsystem.
– Det är ju extra kul då vår personal var med tidigt i utvecklingen av fasaden och gav kreativa förslag på hur det går att skapa unika utryck med hjälp av form och slipade ytor, säger Peter Filén VD Attacus Stomsystem.

 

Stommar för höga hus.

Norra Tornen är exempel på en av Attacus Stomsystems specialiteter – höga byggnader i betong för bostäder och kontor. Andra exempel är Kista Torn, Strykjärnet i Stockholm och Tyresö View för att nämna några.
– Vår prefabmodell innebär att produktionen löper i en process som följer byggtakten. I och med att vi producerar byggelementen i kontrollerade miljöer kan vi säkerställa en hög kvalitet oberoende av utetemperaturer, säger Pär Lundin och fortsätter; Det är särskilt viktigt vid produktioner i den här storleken där varje fördröjning påverkar byggets ekonomi.