Information från Attacus Stomsystem Trä AB

[230404]
Attacus Stomsystem Trä ABs verksamhet fortsätter oförändrat
Attacus Stomsystem är ett gemensamt varumärke för våra separata bolag Attacus Stomsystem Betong AB och Attacus Stomsystem Trä AB

Vårt systerföretag Attacus Stomsystem Betong AB har den 2023-04-04 beslutat att begära sig i konkurs. Bolaget har fram till årsskiftet haft ett gott orderläge och fabrikerna har varit fullbelagda fram till början av Juni i år.

Bolaget har under första kvartalet 2023 fortsatt arbetat med flera betydande beställningar som skulle tryggat produktionen året ut. Tyvärr har beställarna valt att avvakta med byggstart och därmed bindande avrop.

Attacus Stomsystem Trä AB berörs INTE av konkursen och fortsätter verksamheten oförändrat. Attacus Stomsystem Trä AB redovisar ett bra ekonomiskt resultat för 2022 och har en stark orderbok med god marginal i affärerna under 2023.

Pär-Magnus Olofsson
VD, Attacus Stomsystem Trä AB

par-magnus.olofsson@attacusstomsystem.se
070 – 670 03 22