Attacus Stomsystem – ny prefabjätte bildad i Jämtland

[200924]

SCF Betongelement, Attacus Betonghus och Attacus Trähus bildar det nya bolaget Attacus Stomsystem. Det nya företaget erbjuder helhetslösningar för modernt byggande i trä och betong. Produktionen kommer även framgent att ske i Hammerdal, Strömsund och Fågelfors där unik kompetens har byggts upp under lång tid.

– För oss är det ett helt naturligt steg att ta – vi kan erbjuda våra uppdragsgivare kompletta stoml­ösningar oavsett material, säger Per Nilsson på Attacus Invest. Inom Attacus-koncernen har vi specialistkompetens inom trä, betong och stål. Med det nya upplägget får vi en unik förmåga att möta våra uppdragsgivares specifika önskemål med kostnadseffektiva och innovativa lösningar.

Det nya Attacus Stomsystem är ett av landets större prefab-företag i byggbranschen med ca 300 anställda. Företaget har ett tydligt fokus på att utveckla byggbranschen. Intresset för kombinationen trä och betong i byggkonstruktioner har ökat kraftigt och Attacus Stomsystem är väl rustat för att ta trä/betong-kombination till en ny nivå.

Heltäckande produkter och tjänsteutbud

– Vi är den första leverantören som tillverkar och levererar kompletta stommar med trä och betong. Betong har många goda egenskaper inom brand, ljud, fukt och livslängd samtidigt som det finns mycket goda skäl att föra in trä i stommen, inte minst med hänsyn till miljö­prestanda, kostnad, vikt och produktionstid, säger Pär Lundin, försäljnings- och marknadschef.

Företaget erbjuder ett mer heltäckande tjänsteutbud kopplat till sina specialist­kompetenser inom prefabricerade betong- och träelement. Det innebär att Attacus Stomsystem har en helhets­lösning med projektansvar för montage och samordning med underleverantörer. Den jämna kvaliteten kommer sig av produktion av stomelementen i väl kontrollerade och säkra miljöer på produktionsanläggningarna i Jämtland och Småland.

– Vi har tidigare samordnat och lärt av varandra inom koncernen men vi kan nu växla upp utvecklingsarbetet inom företaget. Vi besitter specialkompetens inom flera områden – framför allt produktion och leverans av högkvalitativa stom- och fasadsystem, säger Peter Filén, det nya bolagets VD. Vi har helt enkelt skaffat oss bättre förutsättningar för att hjälpa vår kunder till en smidigare och enklare affär.

Specialister på stommar

Attacus Stomsystem är specialister på stommar i trä och betong för stora hus. Företaget med huvudkontor i Strömsund har produktionsanläggningar i Fågelfors, Hammerdal och Strömsund och har ca 300 anställda. Attacus Stomsystem är ett helägt dotterbolag till Attacus Invest och beräknas omsätta 600 miljoner kr 2020.

 

Ytterligare information om Attacus Stomsystem
VD Peter Filén – peter.filen@attacusstomsystem.se, 0670-64 84 02
Styrelseordförande Per Nilsson – per.nilsson@attacus.se 063-55 67 07
Försäljnings- och marknadschef Pär Lundin – par.lundin@attacusstomsystem.se, 0670-64 84 14