Attacus Stomsystem förenklar sin bolagsstruktur

Attacus Stomsystem fortsätter sitt förändringsarbete och förenklar bolagsstrukturen. Syftet är att utvecklas till marknadens starkaste leverantör av stomlösningar, oavsett om materialet är trä, betong eller stål.

Vid årsskiftet 2021-01-01 genomför vi ett antal juridiska förändringar där antalet aktiebolag kommer att reduceras till två; Attacus Stomsystem Trä AB och Attacus Stomsystem Betong AB. 
Namnbytet sker enligt nedanstående, de avtal som idag föreligger med respektive bolag följer med in i de nya bolagen. Den nya strukturen innebär också att vi inför nya mailadresser för Pdf-fakturor från och med 2021-01-01:

 

Tidigare namn
Attacus Trähus i Jämtland AB (556624-8893)
Attacus Trähus i Småland AB (556226-5131)

Nytt namn
Attacus Stomsystem Trä AB (556624-8893)


Tidigare namn
Attacus Stomsystem Produktion AB (556603-2735)
Attacus Betonghus AB (556079-7630)

Nytt namn
Attacus Stomsystem Betong AB (556603-2735)

 

Ny mailadress för Pdf-fakturor
Attacus Stomsystem Betong AB – vänligen skicka faktura till – faktura.betong@attacusstomsystem.se

Attacus Stomsystem Trä AB – vänligen skicka faktura till – faktura.tra@attacusstomsystem.se

Har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta

Hans Ederwall
hans.ederwall@attacusstomsystem.se

Strömsund den 21 december 2020

 

Peter Filén
VD