Attacus Stomsystem förenklar sin bolagsstruktur

[201230]

Attacus Stomsystem fortsätter sitt förändringsarbete och förenklar bolagsstrukturen. Syftet är att utvecklas till marknadens starkaste leverantör av stomlösningar, oavsett om materialet är trä, betong eller stål.

Vid årsskiftet 2021-01-01 genomför vi ett antal juridiska förändringar där antalet aktiebolag kommer att reduceras till två; Attacus Stomsystem Trä AB och Attacus Stomsystem Betong AB.
Namnbytet sker enligt nedanstående, de avtal som idag föreligger med respektive bolag följer med in i de nya bolagen. Den nya strukturen innebär också att vi inför nya mailadresser för Pdf-fakturor från och med 2021-01-01:

Tidigare namn
Attacus Trähus i Jämtland AB (556624-8893)
Attacus Trähus i Småland AB (556226-5131)
Nytt namn
Attacus Stomsystem Trä AB (556624-8893)

Tidigare namn
Attacus Stomsystem Produktion AB (556603-2735)
Attacus Betonghus AB (556079-7630)

Nytt namn
Attacus Stomsystem Betong AB (556603-2735)

 

Ny mailadress för Pdf-fakturor
Attacus Stomsystem Betong AB – vänligen skicka faktura till – faktura.betong@attacusstomsystem.se

Attacus Stomsystem Trä AB – vänligen skicka faktura till – faktura.tra@attacusstomsystem.se

Har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta

Hans Ederwall
hans.ederwall@attacusstomsystem.se

Strömsund den 21 december 2020

 

Peter Filén
VD