Sodapanna – Iggesund

Kategori
Industri
Om detta projekt

Betongelement: Tegelfasader, massiv vägg, pelare, balk, bjälklag

Montage pågår även hösten 2011.