Pelletsbyggnad Värmeverk – Solna

Kategori
Industri
Om detta projekt

Betongelement: Slipad vit fasad samt svart med fjällpanel. Innervägg
Byggherre: Norrenergi AB
Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

 

Norrenergi bygger om fyra hetvattenpannor som skall konverteras till träpulvereldning. Anläggningen kompletteras då med bränslebyggnad. Stora krav på fasaden ställs på grund av det centrala läget. Därför blir utförandet med slipade fasadelement, de svarta med fjällpanel.