Gärstaverket – Linköping

Category
Industri
About This Project

Betongelement: Pelare, balk, bjälklag trappor fasadelement samt massiva bränslebunkerväggar.
Byggherre: Tekniska Verken, Linköping
Arkitekt: Bergs Arkitektkontor AB

 

Nybyggnad av sopförbränningsanläggning med avfallspanna, rökgasrening och turbin. Energiutvecklingen sker genom en högeffektiv förbränningsprocess med ca 95% verkningsgrad och en mycket modern rökgasrening. Fjärrvärmen räcker för att värma
25 000 villor per år.