Ekonomi

Ewa Söderqvist
Ewa Söderqvist
Ekonom
Sofie Lindroth
Sofie Lindroth
Ekonomiassistent
Mia Blomberg
Mia Blomberg
Ekonomiassistent
Anette Bergendahl
Anette Bergendahl
Ekonomichef
Postadress

Box 560
833 24 Strömsund

Faktureringsadresser

Betong: faktura.betong@

Trä: faktura.tra@

Växelnummer

Ring oss på
+46 (0) 670 – 64 84 00

E-postadress

Skriv till oss på
info@attacusstomsystem.se