Kombinationsstommar – minskar laster och kostnader

En stomme ska hantera laster, skapa rum och funktion, klara normer och krav samtidigt som användaren ska uppleva kvalitet och värde. Våra kombinationsstommar ger möjlighet att minska såväl laster som kostnader och klimatkompensera. Vi tänker alltid ”tätt hus”, där färre aktörer ger smidiga processer i alla skeden, från projektering till monterad stomme.