Betongstommar – kortare byggtid och mindre spill

Vi levererar kompletta betongstommar för bostäder, industri, sjukhus, p-hus, kontor, skolor med mera. Våra produkter tillverkas i ljusa och torra miljöer, deras egenskaper ska behållas genom hela processen. Genomtänkta lösningar och produkter med hög prefabriceringsgrad ger korta byggtider och minskar hantering av material och spill på arbetsplatsen. Format och vikter påverkar också processen och kostnaderna. Här hjälper vi gärna till – ju tidigare i processen, desto bättre.