Vi har byggt hus i över ett halvt sekel

I början av 1970-talet utvecklade vi ett system för uppförande av flerbostadshus med betongelement. Hittills har mer än 2500 lägenheter byggts efter denna modell.

Under andra hälften av 1980-talet vidareutvecklades systemet. De uppförda husen har fungerat mycket väl och uppskattas särskilt för den korta byggtiden, de låga underhållskostnaderna, värmeekonomin och ljudtätheten.

Mycket har hänt sedan 70- och 80-talet. Nu är vi på Attacus Stomsystem ett av Sveriges ledande företag på att konstruera, tillverka och resa höga prefabricerade hus. Attacus Stomsystem har bland annat deltagit i produktionen av Sveriges högsta prefabricerade bostadshus, Kista Torn, som även är Stockholms högsta bostadshus.

Startade tillverkning av cementrör i Strömsunds Cementvarufabrik.

Etablerades betongfabriken på nuvarande plats i Strömsund.

Strömsunds Cementvarufabrik byter namn till SCF Betongelement.

Nio av de anställda förvärvar SCF Betongelement.

Attacus Invest går in som majoritetsägare i SCF Betongelement.

SCF:s nya sliprobot ger oöverträffad ytfinish.

Attacus köper Fågelforshus AB för att komma närmare västkusten.

Jämtlandshus och Fågelforshus blir Attacus Trähus.

SCF Betongelement firar 50-årsjubileum.

Attacus Betonghus grundas i Hammerdal.

Attacus Stomsystem bildas genom samgående av SCF Betongelement i Strömsund samt Attacus Betonghus och Attacus Trähus i Hammerdal samt Fågelfors.

Attacus Stomsystem har marknadens mest kompletta erbjudande.