Vi kan

Projektledning

På Attacus Stomsystem finns en lång erfarenhet från att driva och genomföra projekt med prefabricerade trä och betongstommar. Och idag jobbar vi även med kombinerade stommar innehållande trä, stål och betong. I  våra leveranser tar vi ansvar för projektering, tillverkning och montage.

Vi kan

Konstruktion

Vi har egen konstruktionsavdelning som bemannas av erfarna ingenjörer. Här upprättas tillverkningsritningar och 3D-modeller till det absoluta flertalet av våra uppdrag.

Vi kan

Montage

Montage av stommar är en del av de tjänster vi utför. Tillsammans med någon av våra partners
kan vi utföra montage i hela Sverige.

Attacus Stomsystem

Betong + Trä

Attacus Stomsystem är leverantör av prefabricerade betongelement till det omtalade projektet Norra Tornen i Stockholm.

Våra

Referensobjekt

Vid flera tillfällen har Attacus Stomsystem varti medverkande i objekt som nominerats till priser och även varit med och vunnit priser. Bland annat var Attacus Stomsystem leverantör av betongstommen till det vinnande bidraget av Betongvaruindustrins Arkitekturpris 2012.

Våra

Produkter & tjänster

Attacus Stomsystem styrka är helhetslösningar där vi kommer in tidigt i processen. På så sätt kan vi vara delaktiga med vår kompetens och erfarenhet och bidra till bra lösningar både tekniskt och totalekonomiskt.

Just nu!

Ny kundtidning

I samband med att vi bildar det nya företaget och konceptet Attacus Stomsystem har vi tagit fram en kundtidning där vi presenterar de olika delarna i vårat företag.

qode-eliptic-slider
Om oss

… Mot högre höjder

Attacus Stomsystem är ett av de ledande prefabföretagen i Sverige. Vi funnits i över 50 år och hittills varit engagerade i över 3 500 byggprojekt runt om i landet.. Vi har resurser för ett totalåtagande, där vi projekterar, tillverkar och monterar betong- och träkonstruktioner av hög kvalitet för alla slags byggnader. Att bygga flerfamiljshus, sjukhus och industrilokaler med mera är en lång process. Vi är väl medvetna om att varje extra vecka i byggprocessen kostar pengar och skjuter fram inflyttningsdatum.

Vi har ett brett sortiment av prefabricerade byggelement för betong- och träbyggande.